Mine tjenester

Jeg hjelper deg med takstoppdraget du måtte ha i hele Troms fylke. Vi er stasjonert i Storfjord, men hjelper deg bl.a i Tromsø, Harstad med flere byer.

Boligsalgsrapport fra Norsk Takst

Boligsalgsrapport fra Norsk takst er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Byggeteknisk Rådgivning

Jeg kan gi rådgivning innen byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Erfaringen er lang og bred, og du er i trygge hender under hele prosjektperioden. Kontakt meg for et godt uforpliktende tilbud.

Energimerking av boliger

Energimerket forteller deg noe om hvor mye og hvilken type energi som leveres boligen. Merket er regnet ut for standardiserte betingelser og vil ikke ta hensyn til hvilket bruksmønster du har.

Verditakst

Det lønner seg å utføre en verditakst dersom man skal selge sin bolig. Jeg gjør en grundig kontroll, og vurderer hva boligen er verdt og bør kunne selges for, på bakgrunn av boligens beliggenhet og standard.

Næringseiendom

På samme måte som tilstandsrapport for bolig, blir det utført en kontroll av en takstmann som vurderer og utformer en detaljert rapport om bygningens byggtekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er en grundig rapport som utføres av en takstmann, etter han har tatt en grundig gjennomgang av boligen og eiendommen. Den beskriver boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.